Een professionele coach

Wat betekent professionaliteit als het gaat om coachen? Naast voor de hand liggende kwalificaties als ervaring en opleiding vind ik het vooral van belang dat een coach zich bewust is van ‘de bril’ waardoorheen hij de wereld ziet. Met ‘de bril’ bedoel ik alle eigenschappen en ervaringen die zijn perceptie van de wereld beïnvloeden. Als ik me als coach niet bewust ben van ‘de bril’ die ik op heb, neem ik voor waar aan wat ik zie. Dat is op zijn zachtst gezegd onhandig. Om goed te kunnen coachen is het belangrijk dat ik de ander zo helder mogelijk zie. Daarvoor is het nodig dat ik hem professioneel bevraag en mijn interpretaties toets voordat ze een eigen leven gaan leiden. De kans bestaat namelijk dat ik mijn coachee onbewust richting antwoorden duw die passen in míjn (beperkte) wereldbeeld. Om de ander helder te kunnen zien moet ik me dus zoveel mogelijk bewust zijn van de bril die ik draag en daar heb ik andere professionals bij nodig. Deze andere professionals vind ik in een vaste intervisiegroep. Binnen de intervisie bespreken wij casussen en persoonlijke vraagstukken.