Wat is een professionele coach?

Wat is een professionele coach? Naast ervaring en opleiding vind ik het in mijn werk als coach vooral van belang dat ik mij bewust ben van ‘de bril’ waardoorheen ik de wereld zie. Met ‘de bril’ bedoel ik alle eigenschappen en ervaringen die mijn perceptie beïnvloeden. Als ik me als coach niet bewust ben van ‘de bril’ die ik op heb, neem ik voor waar aan wat ik zie. Dat is op zijn zachtst gezegd onhandig. Om goed te kunnen coachen is het belangrijk dat ik de ander zo helder mogelijk zie. Daarvoor is het nodig dat ik hem professioneel bevraag en mijn interpretaties toets voordat ze een eigen leven gaan leiden. De kans bestaat namelijk dat ik mijn coachee onbewust richting antwoorden duw die passen in míjn (beperkte) wereldbeeld. Om de ander helder te kunnen zien moet ik me dus zoveel mogelijk bewust zijn van de bril die ik draag en daar heb ik anderen bij nodig. Deze anderen vind ik ondermeer in mijn vaste intervisiegroep. Binnen de intervisie bespreken wij casussen en persoonlijke vraagstukken. Zo houden wij elkaar scherp.

Coach zonder aansluiting bij een beroepsvereniging

Ik ben enkele jaren aangesloten geweest bij de Nederlandse orde voor beroepscoaches (NOBCO). In november 2023 heb ik besloten mijn aansluiting op te zeggen omdat de visie van NOBCO steeds minder aansluit bij waar ik als coach voor wil staan.