Een professionele coach met keurmerk

Het is dinsdag 2 januari, de eerste werkdag van 2018. Een klassiek moment voor het uitspreken van een paar mooie intenties.  Voor mijn praktijk als coach betekent dit, dat ik me richt op het behalen van een internationaal erkend keurmerk. Ik heb gekozen voor het keurmerk van NOBCO, één van de beroepsorganisaties voor Coaches in Nederland.

Tot nu toe hield ik me niet bezig met een keurmerk. Ik redde me zonder. Waarom dan nu wél een erkende coach worden? Om mijn eigen professionaliteit te kunnen waarborgen aan de hand van objectieve criteria.

Een professionele coach met een internationaal keurmerk

Wat betekent professionaliteit als het gaat om coachen? Naast voor de hand liggende kwalificaties als ervaring en opleiding vind ik het vooral van belang dat een coach zich bewust is van ‘de bril’ waardoorheen hij de wereld ziet. Met ‘de bril’ bedoel ik alle eigenschappen en ervaringen die zijn perceptie van de wereld beïnvloeden.

Als ik me als coach niet bewust ben van ‘de bril’ die ik op heb, neem ik voor waar aan wat ik zie. Dat is op zijn zachtst gezegd onhandig. Om goed te kunnen coachen is het belangrijk dat ik de ander zo helder mogelijk zie. Daarvoor is het nodig dat ik hem professioneel bevraag en mijn interpretaties toets voordat ze een eigen leven gaan leiden. De kans bestaat namelijk dat ik mijn coachee onbewust richting antwoorden duw die passen in míjn (beperkte) wereldbeeld.

Om de ander helder te kunnen zien moet ik me dus zoveel mogelijk bewust zijn van de bril die ik draag en daar heb ik andere professionals bij nodig. Een keurmerk waarborgt dat praktijkervaring, ontwikkeling en deskundigheid worden getoetst. Dat geeft mij als coach een krachtig steuntje in de rug en jou als coachee de garantie dat je met een coach te maken hebt, die aan bepaalde eisen voldoet.

Om het keurmerk te mogen uitdragen word ik uitgebreid getoetst. Voor meer informatie over de eisen waaraan ik moet voldoen om dit keurmerk te behalen verwijs ik naar de website van NOBCO.